Historien bag

Historien bag Kongelig Mayestaits Acteurs og Studenterrevyen

De første skuespillere, der i Danmark smykkede sig med titlen ‘Kgl. Mayestaits priviligerede Danske Acteurs’ var en gruppe studenterskuespillere, der ved skæbnens gunst var blevet inviteret til at spille et stykke for Frederik den IV.

Navnet ‘Kongelig Mayestaits Acteurs’ kendes fra en plakat for en af de første dansksprogede forestillinger, Holbergs “Geert Westphaler eller Den meget talende Barbeer”, der blev opført på det lille Grønnegadeteater så tidligt som den 28. Oktober 1722. Det var Montaigu’s skuespiltrup – der næsten udelukkende bestod af studenter.

Studenterkomedier som sådan, har sin oprindelse i Studenterforeningen, der blev stiftet i København i 1820.

Op igennem sidste århundrede spillede man hvert år een eller flere komedier – og mange af dem vakte vild jubel.

Vi er de direkte efterkommere af Carl Ploug, Hostrup, H. C. Andersen, Faber – og alle de, der spillede deres studenterkoemdier.

Men navnet på den nuværende forening er yngre – vi fik det af Christian X, da han den 14. Januar 1924 overværede revyen og deltog i det efterfølgende nachspiel.

“Højdepunktet på aftenen blev imidlertid, da Kongen rejste sig og udtalte, at en af hans forgængere, Christian den VII ved åbningen af den danske skueplads’ s 25. Sæson den 23. oktober 1772 havde udnævnt “Acteurs og Actricer” til “Kongelig Mayestaits Acteurs” og nu havde han også lyst til at give os studenterskuespillere denne titel.

Jeg har altid med glæde tænkt tilbage på den uforglemmelige aften, hvor vi fik den usædvanlige udnævnelse, som jo endnu den dag i dag tildeles studenterskuespillerne”.

Æresmedlemmer af foreningen

Niels Hummeluhr – Optaget 1953
Niels A. Krognos – Optaget 1956
Gorm Dannisboe Iversen – Optaget 1964
Jørgen Storch – Optaget 1965
N.O. Sølberg – Optaget 1968
Thomas Sørensen – Optaget 1968
Susanne Krukov – Optaget 1987
Frits Krog-Meyer – Optaget 1995